Created by Damian Zakrzewski

Odwiedź nasze media społecznościowe:

Prezes Zarządu Głównego

Paweł Zdziarski - Dziennikarz telewizji internetowej wRealu24, związany z tygodnikiem Do Rzeczy, współpracuje z portalem Prawy.pl oraz PCh24.pl. Doktorant na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jeden z inicjatorów akcji „Wołyń na Powązki”. Interesuje się historią Polski, zwłaszcza Kresów Wschodnich. Miłośnik Wileńszczyzny i Lwowa. Pasjonat górskich wędrówek, odkrywania zabytków i regionalnej kuchni.  

pawel.zdziarski@wspolnotaipamiec.pl

ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIA

Wiceprezes Zarządu Głównego

Damian Zakrzewski - Teolog, medioznawca, a przede wszystkim szczęśliwy mąż i ojciec. Doktorant Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Naukowo zajmuje się m.in. problemem manipulacji w mediach oraz ewangelizacją w mediach społecznościowych. Autor książki "Manipulacja obrazem Kościoła katolickiego na przykładzie wybranych artykułów Gazety Wyborczej (1989-2016)" oraz licznych artykułów naukowych. Zawodowo dziennikarz portalu informacyjnego Polskiego Radia oraz miesięcznika "Moja rodzina". Wcześniej związany z Telewizją Polską i redakcjami "Teleexpressu", "Nie da się ukryć", "Wiadomości" oraz "Dziennika Regionów". Był także reporterem programu interwencyjnego "Układ" w TVP3. W przeszłości współpracownik wielu mediów internetowych jak np. blastingnews czy syroop.pl.

Od udziału w pieszej pielgrzymce z Suwałk do Wilna w 2015 roku jest zakochany w tym mieście i całej Wileńszczyźnie, którą nieustannie popularyzuje wśród swojego otoczenia. Pasjonat piłki nożnej i dobrego humoru.

damian.zakrzewski@wspolnotaipamiec.pl

Sekretarz Zarządu Głównego, rzecznik prasowy

Karol Plewa - Uważny obserwator rzeczywistości. Od siedmiu lat związany z mediami, obecnie dziennikarz wRealu24. Zwolennik nieskrępowanej wymiany poglądów i debaty, m.in. historycznej, bo musimy nauczyć się wyciągać wnioski na przyszłość z tego, co było. Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jeden z inicjatorów akcji "Wołyń na Powązki".

karol.plewa@wspolnotaipamiec.pl

Zarząd Główny jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia uchwałą Walnego Zebrania Członków. Składa się z trzech osób: prezesa, wiceprezesa i sekretarza.


Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje prezes.

 

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

  • realizacja celów Stowarzyszenia;
  • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
  • sporządzanie planów pracy i budżetu;
  • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
  • podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
  • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
  • zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
  • przyjmowanie i wykluczanie członków;
  • przyznawanie medali, odznaczeń oraz zatwierdzanie wniosków w sprawie odznaczeń,
  • medali, nagród, itp.