Created by Damian Zakrzewski

Odwiedź nasze media społecznościowe:

WOJCIECH SUMLIŃSKI O NASZEJ DEBACIE

PAWEŁ LISICKI O NASZEJ DEBACIE

JAN POSPIESZALSKI O NASZEJ DEBACIE

STANISŁAW MICHALKIEWICZ O NASZEJ DEBACIE

KS. TADEUSZ ISAKOWICZ-ZALESKI O NASZEJ DEBACIE

EWA SZAKALICKA O NASZEJ DEBACIE

LESZEK ŻEBROWSKI O NASZEJ DEBACIE

DEBATA: Walka o pamięć ofiar ludobójstwa wołyńskiego wczoraj i dziś

DEBATA: Prymat polityki nad historią? Wołyń a poprawność polityczna

DEBATA: Wołyń a relacje Warszawa-Kijów. Jak dzisiaj rozmawiać o ludobójstwie?