KOMISJA REWIZYJNA

Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia uchwałą Walnego Zebrania Członków.

Składa się z trzech osób:
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. Zwołuje je przewodniczący.

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  • kontrolowanie działalności Zarządu Głównego;
  • składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków;
  • prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków;
  • składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;
  • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
Odwiedź nasze media społecznościowe:

Created by Damian Zakrzewski