CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

Członkiem wspierającym staje się po uzyskaniu akceptacji Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mają
jednak prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał Stowarzyszenia.

Odwiedź nasze media społecznościowe:

Created by Damian Zakrzewski