Członkowie honorowi Stowarzyszenia „Wspólnota i Pamięć”:

Ewa Szakalicka – córka żołnierza Armii Krajowej Okręg Nowogródek, rodzinnie związana z Nowogródczyzną i Białowieżą, z wykształcenia filolog polski, z zawodu dziennikarka
telewizyjna (TVP POLONIA, TVP1., TVP2, TVP.INFO, TVP HISTORIA), dokumentalista, autor reportaży i filmów dokumentalnych o tematyce tzw. kresowej i historycznej, m. in. „Podwójnie Wyklęty” (kpt. Romuald Rajs „Bury”), „Przemytniczka Boża” (kpt. Maria Mirecka-Loryś, Komendant Główna Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet ), „Katownie praskie”, „Wyrok śmierci” (kpt. Zenon Jachymek „Wiktor”), „Bitwy Niezłomnych. Bodaki”, „Bitwy Niezłomnych. Przytuły”, „Drogi do Ostrej Bramy”, „Burza na Wileńszczyźnie”, „Prałat Jego Świątobliwości” (ks. Józef Obrembski), „Czas pamięci”, „Śmierć po raz setny”, „Dwa oblicza Wołynia”, „Sahryń - pamięć zapisana w kamieniu”, „Dytiatyn 1920”, „Kraj lat dziecinnych...” (Adam Mickiewicz), „Błękitny Generał” (gen. Józef Haller), „Repatrianci”, „Droga do Polski”, „Nie tylko pamięć pozostała”, „Podzieleni”, „Biały Kurier Karpat” (ppor. Tadeusz Chciuk-Celt), „Królewskie ślubowanie” (król polski Jan Kazimierz), „Polska-Ukraina. Trudne pytania”, „W stronę pojednania”, „Tu się kończą tory”, cykliczne programy „Goniec kresowy”, „Kultura nie zna granic”, „Polskie historie” i in. Członkini Stowarzyszenia Filmowców Polskich – ZAPA, ekspertka w Polskim Instytucie
Sztuki Filmowej.


Działaczka społeczna na rzecz tzw. Kresów Wschodnich RP, m.in. b. prezes i wiceprezes
rządowej Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”; b. członkini Zarządu Towarzystwa
Przyjaciół Uniwersytetu Polskiego w Wilnie; współpracowniczka Komitetu Pomocy Polakom na Wschodzie przy Kongresie Polonii Amerykańskiej i Biura Pomocy Kościelnej dla Katolików na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski; b. członkini Zarządu Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”; współzałożycielka Stowarzyszenia Polsko-Amerykańskie Towarzystwo Ekonomiczne; członkini Klubu Historycznego AK im. Grota-Roweckiego; rzeczniczka Federacji Organizacji Kresowych; ekspertka Międzyresortowego Zespołu ds. Polonii i Polaków za Granicą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (2006-2007); członek Światowego Związku Żołnierz Armii Krajowej Okręgu Nowogródek; współpracowała ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wołyń (Międzynarodowe Seminaria Historyczne pt. „Polska-Ukraina. Trudne pytania”); organizatorka i koordynatorka społecznych obchodów 70. rocznicy ludobójstwa na Wołyniu (2013); pomysłodawczyni i organizatorka Dnia Jedności Kresowian (2015) pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, sygnatariuszka Aktu Powołania Konfederacji Obywateli Kresów. W przeszłości związana z Ruchem Światło-Życie, Stowarzyszeniem Katolickiej Młodzieży Akademickiej, Wspólnotą z Taize.


Uhonorowana Medalem Honorowym „Meritus Patriae” („Zasłużony Ojczyźnie”),
wyróżnieniem „Praemium Honoris Cresovianae” (za wybitną działalność na rzecz krzewienia kultury i tradycji kresowej), Odznaką Zasługi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Złotym Medalem kpt. Romualda Rajsa „Burego” (za wybitne zasługi w przywracaniu prawdy historycznej i pamięci kpt. Romualda Rajsa „Burego”), Odznaką 3. Brygady Wileńskiej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (za zasługi w przywracaniu prawdy historycznej i pamięci o Niezłomnych Żołnierzach Wyklętych).

CZŁONKOWIE HONOROWI

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i prawna, która wniosła wybitny wkład w popularyzowanie kultury kresowej, pamięci o Polakach na Kresach oraz wartości patriotycznych i chrześcijańskich.


Członkowie honorowi są przyjmowani przez:
- Walne Zebranie Członków;
- Zarząd Główny spośród kandydatów zgłoszonych przez co najmniej 7 członków.
 

Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mają jednak prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.


Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. Mają obowiązek postępowania zgodnie z wartościami promowanymi przez Stowarzyszenie.

Odwiedź nasze media społecznościowe:

Created by Damian Zakrzewski